5 dana 6 predstava ulaz slobodan:

-Utorak 29.8. 19,30 – Teatar kabare Tuzla “Bosanska kraljica” ,
-Srijeda 30.8. 19,30- Dom Kulture Prijepolje “Karamazovi”,
-Ćetvrtak 31.8. 19,30 Dramatichen teatar Loveč Bugarska “Olovo”.
-Petak 1.9. 19,30 AKT Priština “Actor in the box” i “Amok”,
-Subota 2.9. 12,oo predstava za djecu KC Šid “Vitamini zdravi fini”,
2.9. 19,30 Gradsko kazalište Bel iManastir “Ana Frank”.