Članovi Draft Teatra Tuzla

Kroz sve godine unazad kroz Draft je prodefilovalo mnogo mladih, talentovanih i dobrih glumaca od kojih se neki i danas bave tim poslom, iz hobija ili kao životnim zanimanjem nakon završene Akademije scenskih umjetnost. Evo i nekih imena:

Dragan Tešić, Miralem Tursinović, Azer Slanjankić, Enver Hasić Haš, Kosovka Jovanović, Mirjana Popović, Elvira Musić, Anđelka Stanišić, Senad Sulejmanović, Veselin Džinkić, Amela Tupković, Dragan Vasić, Marica Lukanović, Jasmina Sinanović, Goran Šarkanović, Mario Vranješ, Elvira Aljukić, Ismet Prcić, Emir Sejranić, Mirela Dedić, Čeva Subašić, Almir Atiković, Ismeta Tuhčić, Damir Krnjić, Lejla Beganović, Amela Džindo, Dragan Stajić, Milenko Iliktarević, Elma Salihbašić, Nusmir Zulić, Bersim Kikanović, Selma Šarić, Selim Ahmedić, Amela Husejnović, Goran Oreč, Tomislav Krstić, Asja Sarajlić, Davorka Tolić, Midhat Kušljugić, Armin Ćatić, Samir Mehanović, Dragana Sofrenić, Lejla Kalesić, Dragana Iveljić, braća Buco i Miki Ćorhodžić, Elsad Osmanović, Jasmin Salkić, Mersiha Kahriman, Sunčica Hodžić, Lejla Husejnović, Malik Nišić, Ivana Soldar, Sabina Baraković, Adnan Mujkić, Igor Skvarica, Mirela Ikinić, Alen Mehanović, Edis Žilić, Aida Mujačić, Hari Ejubović, Husein Ahmetašević, Jasmina Šarac, Amela Bajrić, Remira Osmanović, Midhat Kušljugić, Denis Kušljugić, Jelena Đukanović, Emir Zukić, Enes Salković, Milica Trakilović, Emir Alagić FH JAM, Mahir Sarihodžić, Sanja Dodig, Siniša Udovičić, Zoran Vasiljević i neki koji su ušli kratko ili na tren.

Mnogo od ovih nabrojanih još su sa nama, neki su sad profesionalci, bravo i za njih a i za nas… Imena ćemo dodavati, naravno, jer imamo namjeru raditi i dalje…