MARSEJ, FRANCUSKA – Anna Lindth Mediteranski Forum

U periodu 04-07. aprila u Marseju (Francuska) održao se “Anna Lindh Mediteranski Forum”. Ovo je jedinstveni skup koji je okupio lidere iz organizacija civilnog društva, kao i interkulturalnih stručnjaka iz cijele Euro-mediteranske regije. Ovaj skup organizuje se svake tri godine od strane Fondacije “Anna Lindh”, s ciljem pružanja inovativnog i participativanog prostora za raspravu, umrežavanje i razmjenu dobre prakse o interkulturalnom dijalogu inicijativa. Na ovo skupu učestvovali su predstavnici organizacija iz 43 zemlje Euro-mediteranske regije, koji su članovi Mreže ALF-a.

Predstavnik DRAFT Teatra, Dragan Tešić, bio je učesnik na ovom Forumu, a u okviru istog će predstaviti i aktivnosti NVO “Draft teatar” Tuzla koje su podržane od ove fondacije u protekle tri godine. Takođe, ovo je bila prilika da se dogovore neke nove aktivnosti, projekti i razmjene NVO “Draft teatar” sa sličnim organizacijama iz ostalih zemljama Euro-mediteranske regije koje će se implementirati u narednim godinama.